Ungdomsledarstipendium

Stipendiet avser att uppmuntra och stimulera ideellt arbetande föreningsledare till fortsatt föreningsarbete.

Stipendiet tilldelas en föreningsledare som är verksam i en förening som är registrerad i Växjö kommun och som huvudsakligen bedriver idrotts-, kultur- eller annan ungdomsverksamhet.

Stipendiet avser i första hand tilldelas en ledare som arbetat ideellt under en längre tid i föreningens ungdomsverksamhet.

Stipendiet kan sökas av enskild föreningsledare eller föreslås av enskild person eller förening.

Stipendium kan endast erhållas en gång.

Stipendiebeloppet är 5000 kr.

Ansökan om stipendium ska vara LC Växjö Dacke tillhanda i maj månad och ska innehålla information om:

  • föreningens verksamhet
  • stipendiatens uppgift och arbete i föreningen
  • tiden som stipendiaten arbetat i föreningen

Beslut om tilldelning av stipendium fattas av en kommitté utsedd av LC Växjö Dacke.

LC Växjö Dacke
c/o Edor Oscarsson
Hovsgatan 7 a
352 33 Växjö
Telefon 0470-20585
edoroscarsson@gmail.com