LEO-klubb

2015-03-18 chartrades en LEO-klubb i Växjö

LEO-klubben har för närvarande cirka 30 medlemmar. President är Cloris Qui.

Klubben sammanträder en gång i månaden.

LEOs facebooksida och LEOs hemsida

Leomedlemmarna hjälper gärna till vid Lionklubbens aktiviteter, som här vid Hand i Hand-konserten i april 2016.

eller som här vid tillverkning av påskfjädrar