Leoklubb

2015-03-18 chartrades en LEO-klubb i Växjö

Den har för närvarande 30 medlemmar. President är Aiste Remeikaite och rådgivare är Evy Törnqvist i LC Växjö-Dacke.

Klubben sammanträder en gång i månaden kl 20:00 på café Tufvan, se hemsidan.

LEOs hemsida.

Leomedlemmarna hjälper gärna till vid Lionklubbens aktiviteter, som här vid Hand i Hand-konserten i april 2016.

eller som här vid tillverkning av påskfjädrar