Bidrag från Lions hjälpkonto kan sökas av:

  • Enskild person med fysiska/psykosociala svårigheter. Ansökan skall åtföljas av intyg från läkare, kurator eller annan myndighetsperson som stöder ansökan.
  • Synskadade barn och ungdomar som är i behov av vård/hjälp kan ansöka om bidrag från Lions blindfond.
  • Föräldrasammanslutning till barn med funktionshinder kan ansöka om bidrag för att genomföra speciella aktiviteter.
  • Föräldraförening i skolan kan ansöka om bidrag till speciella insatser som ligger i linje med av klubben prioriterat område.
  • Hjälpansökan skall komma till Lions minst en månad före resa eller annan händelse vartill man söker bidrag.
  • Bidrag kan aldrig sökas eller beviljas i efterhand.

Ansökningar om bidrag adresseras till Lions Club Växjö-Dacke, Nygatan 21, 352 31 Växjö

 

Du kan stödja vår hjälpverksamhet genom att sätta in ett bidrag på Lions Club Växjö-Dackes hjälpkonto, Bankgiro 204-9013

Stöd kampen mot våra folksjukdomar genom ett bidrag till Lions Forskningsfond – Postgiro 10 45 86-3

Du kan hjälpa barn med diabetes genom ett bidrag till Barndiabetesfonden – Postgiro 90 00 59-7

 

Redovisning av hjälpverksamheten 2014-2015
Diabetes-/astmaläger 7 380
Lokala (individuella) bidrag 43 355
Ungdomsläger 2 500
Kulturstipendier 5 000
Ungdomsledarstipendier 10 000
Totalt   68 235

 

Forskningsfonden 1 750
Världens Barn 25 000
Hand i hand 0
Övriga nationella bidrag 8 130
Övriga internationella bidrag 14 604
Totalt   49 484