Följande avsnitt är delvis en beskrivning av hur Lion-rörelsen har integrerats i det svenska samhället genom åren.

Den 7 oktober 1949 bildades Lions Club Växjö, och det var som nr 7 i Sverige. Den första tiden var deras lokal tydligen Börjes Konditori på Storgatan, där jag som gymnasieelev (med hemvist på Bona) flanerade på stan, och för första gången fick se vårt Lions-emblem. Det väckte väl hos mig en viss förvåning och undran om vad detta var för en organisation.

När jag sedan 1961 åter flyttade till Växjö hade jag i Stockholm varit med om att chartra en ny klubb där, LC Stockholm Hagsätra, och kom till klubben i Växjö som transfermedlem. Men det dröjde ett år innan jag togs in i klubben. Medlemmarna där var en mycket exklusiv grupp i samhället, och det fanns krafter som motsatte sig intag av nya medlemmar. Det skulle vara en liten klubb, inte en stor förening. Så vi var nog en sex- sju transfer-lions som gick på deras sammanträden och övriga aktiviteter hela året innan vi i ett slag togs in allihop. Och antalet medlemmar i klubben växte därefter snabbt till över femtio.

Det var en aktiv klubb som drog in mycket pengar genom loppmarknader och andra aktiviteter, och i början av 70-talet kände vi att det fanns utrymme för ännu en klubb i Växjö. Den 19 juni 1974 bildades därför LC Växjö Dacke, som vår klubb stod fadder för. Samma år firade LC Växjö 25-årsjubileum. På den tiden var det fortfarande lätt att rekrytera medlemmar till klubben.

Efterforskningar i arkivet visade att charterpresident för den gamla klubben i Växjö var Berth Isacson. Övriga chartermedlemmar var Fredrik Zethraeus, Stig Thornström, Johannes Öster, Wilhelm Johanson, Bengt Sterne, Olof Rydell, Werner Toft, Nils Velander, Erik Strandh, Curt Siewers och Mauritz Davidsson. Möten hölls 2 gånger per månad och alltid på fredagar.

Charterpresident för LC Växjö Dacke var Sten Holmstedt och övriga chartermedlemmar var Carl-Åke Almqvist, Bengt Bark, Tor-Leif Bjurle, Tore Danielsson, Curt Edevik, Anders Estberg, Odd Fokstuen, Sture Fridh, Tage Hallberg, Stig Hoffner, Göran Högstedt, Henry Janrud, Börje Johansson, Olle Magnusson, Bo Nilsson, Erne Persson, Lars Strömbäck, Torgil Toft och John-Eric Wartoft.

I maj 1989 anordnades Lions Riksmöte i Växjö, vilket blev en lyckad tillställning. Samtidigt ändrades stadgarna i klubben så att även kvinnor kunde bli medlemmar, och Margareta Kyander invaldes som första kvinna.

År 1999 var det 50-årsjubileum för Lions Club Växjö, som bl.a. firades med en mycket lyckad konsert med Robert Wells i ett absolut fullsatt konserthus.

Därefter följde tyvärr en period med interna stridigheter, som resulterade i att många medlemmar slutade, och en viss handlingsförlamning inträdde i klubben. Ett par år senare var det dags att avsluta LC Växjö. Det gick trögt med rekrytering av nya medlemmar. Vi var bara 13 medlemmar kvar, och 7 av oss gick då över till LC Växjö Dacke. Det var Enar Ahlbert, Kurt Bergström, Evald Carlsson, Claes-Olof Kilander, Margareta Lejon, Maj-Charlotte Sparrenberg och Willy Öhling. Den gamla Växjö-klubben lades ner 6/1 2002.

Kurt Bergström, webmaster

P.S. Den ovan nämnda Lion-klubben, Stockholm Hagsätra finns inte kvar längre. Den bildades 23/11 1960 och lades ner 1/1 2001.

Webmaster med bössor för Världens Barn

Webmaster med bössor för Världens Barn