Lions är en internationell sammanslutning av klubbar som genom aktiva insatser stöder och hjälper människor samt främjar fred i världen.

Lions tar inte ställning i politiska eller religiösa frågor men fördömer våld och förtryck i alla dess former.

Över hela världen finns nästan 50 000 Lionsklubbar. Lions Club Växjö Dacke är en av dem.

Medlemskap i Lions innebär ideellt engagemang, kamratskap och personlig utveckling,

Välkommen du också!

Vår hjälp – andras glädje